พลาสติก(Plastic)

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม(Industrial Lubricants)

ยาง - ผลิตภัณฑ์ และรับสั่งทำ(Rubber - Products - MFRS)

เคมี ภัณฑ์(Chemicals)

แก็ส - อุปกรณ์(Gas - Equip) กาว และซิลิโคน(Adhesives and Silicone) ใยสังเคราะห์(Synthetic Fibers) น้ำมัน - น้ำมันเชื้อเพลิง(Fuel Oils) ไฟ เบอร์กล๊าส(Fiberglass) พลาสติก - ผลิตภัณฑ์ - ผู้ผลิต(Plastic - Product - MFRS) พลาสติก - วัตถุดิบสำหรับผลิต(Raw Plastic Materials) พลาสติก - โฟม(Plastic - Foams) พลาสติก - วัตถุดิบสำหรับผลิต(Raw Plastic Materials) พลาสติก - แท่ง, แผ่น, ฟิล์ม(Plastic - Rods, Plates and Films)
Thailand Directory : ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งข้อมูล-รายชื่อโรงงาน

ตลาดซื้อขายสินค้า

สมุดโทรศัพท์อุตสาหกรรม ค้นหาสินค้า ค้นหาบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

ซัพพลายเออร์

Industrial E-Marketingplace Product Directory

Website in Thailand

Factory

Manufacturers

Company Directory เครื่องมือ และอุปกรณ์(Tool and Instrument)

Suppliers

Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
See Thailand Directroy @ INTERMACH 2018 BITEC, Bangkok Thailand - Booth no. AB35 - Hall EH 100 - FLOORPLAN Click Here
Thailand Directory ข้อมูลธุรกิจครอบคลุมทุก ภาคอุตสาหกรรม ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าที่ครบครัน พร้อมรองรับการขยายตัว ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ
Thailand Directory covers all industry sectors. It provides information in response to all levels of business.
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
       
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
 
5.1 กรองของเหลว และ กรองอากาศ / Liquid Filter & Air Filter
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.2 เคมีภัณฑ์ / Chemical
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.3 เครื่องกรองน้ำ / Water Filter
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.4 เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำความร้อน / Refrigerator - Industrial & Heater - Industrial
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.5 ฉนวน / Insulation Material
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.6 ท่อลม / Air Duct
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.7 น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม,พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน / Industrial Lubricant, Energy Fuel & Renewable Energy
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.8 พลาสติก -ผลิตภัณฑ์ / Plastic - Product
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.9 ไฟเบอร์กล๊าส / Fiberglass
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.10 ม่านริ้วใส / Strip Curtain
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.11 ยาง - ผลิตภัณฑ์ / Rubber - Products
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.12 ระบบบำบัดน้ำ - อากาศ - ฝุ่น - ควัน / Waste Water Treatment / Air Pollution Control System
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.13 ห้องเย็น และตู้แช่ / Cold Room & Freezer
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
5.14 แอร์ / Air Conditioning
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.