อินแฟท บจก.
Infat Co., Ltd.

Address : 96/535 Floravill Village, Suwinthawong Rd., Lamphugchee, Nhongjok, Bangkok 10530
Tel : 0-2956-6134
Fax : 0-2989-7943
E-mail : infat2@hotmail.com
Website : www.infatlift.com
สินค้า และบริการ : สลิงสังเคราะห์คุณภาพมาตรฐานยุโรป LIFT-TEX
Products & Services : LiftTex synthetic slings