เค. ซี. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
K.C.I. Engineering Co., Ltd.

Address : 81/9 Moo 2, Samkok, Samkok, Pathumthani 12160
Tel : 0-2979-1400-8
Fax : 0-2979-1399, 0-2979-1678
E-mail : kci@cranekci.com
Website : www.cranekci.com
สินค้า และบริการ : จำหน่ายรอกโซ่ รอกสลิงไฟฟ้า อุปกรณ์รอก และ เครนทุกชนิด รับออกแบบ ติดตั้งโครงสร้างงานเครน
Products & Services : Hoists, Crane, Electric Crane Distributor Design & Install