Roadshow Boilex Asia, Pumps and Valves Asia 2024

ฟรี สัมมนาสัญจร จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

#ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!

  • กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาสัญจรประจำปีโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้า Boilex Asia, Pumps and Valves Asia 2024 และ งาน Thai Water Expo 2024
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรมขานรับแผนนโยบาย BCG Economy รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานฯ จึงมีแผนในการส่งเสริม เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน
  • หากคุณเป็นผู้ประกอบการกิจการโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต ขอเรียนเชิญมาร่วมรับฟังความรู้จากผู้ชำนาญการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และพบการสาธิตเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ด้าน หม้อไอน้ำ ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทชั้นนำเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสีเขียว
  • สัมมนาสัญจรภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม** เป็นประธานและร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผล การประเมินความเสี่ยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายและระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

เวลา 8.30 – 16.00 น.

โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!