โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส์ บจก.
OEM Abrasive Products Co., Ltd.

Address : 111/9 Moo 5, Bangmuang, Muangsamutprakarn, Samutprakarn 10270
Tel : 0-2759-7884-5
Fax : 0-2759-7886
E-mail : oem.puttachad@gmail.com , oem.tanyapat@gmail.com
Website : www.oem-abrasive.com , www.จานทรายผ้าทราย.com
สินค้า และบริการ : ผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าผ้าทรายแปรรูปที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
Products & Services : Manufacturer & Distributor of Abrasives