กรุ๊ป เอส.พี ไวร์เมช บจก.
Group S.P Wiremesh Co., Ltd.

Address : 186 Soi Petchkasem 42 Yak 1, Petchkasem Rd., Bangchak, Phasicharoen, Bangkok 10160
Tel : 0-2869-7779, 0-2869-7957-9
Fax : 0-2869-7817
E-mail : marketing@groupspwiremesh.com , spbangkok42@yahoo.co.th , spbangkok42@gmail.com
Website : www.groupspwiremesh.com , www.spwiremesh.com
สินค้า และบริการ : จำหน่าย ตะแกรงเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คอนกรีตผสมเสร็จ
Products & Services : Wire Mesh, Steel Bar, Structural Steel, Ready Mixed Cement & Concrete Distributor
รายละเอียดสินค้า และบริการ : ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป, ตะแกรงเหล็กไวร์เมช, เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน, เหล็กม้วนสลิต, เหล็กแผ่นรีดร้อน, เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี, เหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย, เหล็กท่อสี่เหลี่ยม, เหล็กท่อแบน, เหล็กท่อกลม, ท่อปะปา, เหล็กฉาก, เหล็กราง, เหล็กแบน, เหล็กวายแฟรงค์, เหล็กเอสบีมส์, เหล็กไอบีมส์
Products & Services
Details :
Wire Mesh, Hot Rolled Coils, Hot Rolled Strip in Coils, Steel Sheet & Plate, Steel Light Lip Cannel, Construction Steel-Round Bars, Steel Deformed Bars, Steel Square Pipe, Steel Rectangular Pipe, Carbon Steel Pipe, Galvanized Steel Pipe, Steel Angle Bars, Steel Channel Bars, Steel Flat Bars, WF-Beam, H-Beam, I-Beam