Wise Enterprise Co., Ltd.

บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
Wise Enterprise Co., Ltd.

บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด นำเข้าและจำหน่าย HAWKER แทรคชั่นแบตเตอรี่, ชาร์จเจอร์สำหรับรถยก, U.S. Battery สำหรับรถกอล์ฟและรถทำความสะอาด, Anderson Power Products, อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยก, รถยกมือสอง, Handpallet Truck, น้ำมันหล่อลื่นและจารบี, TOYAMA เจล แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า, FB แบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์ และ BSB แบตเตอรี่

สินค้า-บริการ

MIDAC และ LEOCH แทร็คชั่นแบตเตอรี่, ชาร์จเจอร์ สำหรับรถฟอร์คลิฟท์, U.S Battery และ LEOCH Deep Cycle Battery สำหรับรถกอล์ฟ และรถทำความสะอาด, Anderson Power Products, อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถฟอร์คลิฟท์, รถยกมือสอง, HandPallet Trucks, น้ำมันหล่อลื่นและจารบี, TOYAMA เจลแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า, FB แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และเครื่องยนต์, BSB แบตเตอรี่สำหรับUPSและอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน บริการซ่อมและบำรุงรักษา แทร็คชั่นแบตเตอรี่, ชาร์จเจอร์, รถฟอร์คลิฟท์, Handpallet Trucks ทั่วประเทศ ส่งออกชาร์จเจอร์, อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และยุโรป

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจแทร็คชั่นแบตเตอรี่ และมากกว่า 14 ปี ในธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถฟอร์คลิฟท์


แบตเตอรี่

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่

อะไหล่และอุปกรณ์รถฟอร์คลิฟท์
     

แฮนด์พาเลท

ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์/มือสอง

ยางตัน
     

อะไหล่มือสอง

ประแจ

กล่องพลาสติก

Contact US

ชื่อบริษัท / Company :
* กรุณากรอกชื่อบริษัท
ชื่อผู้ติดต่อ / Contact Name :
* กรุณากรอกชื่อผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ / Telephone :
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
โทรสาร / Fax :
กรุณากรอกชื่อบริษัท
อีเมล์ / E-Mail :
* กรุณากรอกอีเมล์
ข้อความ / Messege:
* กรุณากรอกข้อความ
* กรุณากรอกข้อความตามรูปให้ถูกต้อง กรุณากรอกข้อความตามรูปให้ถูกต้อง