20 พ.ย. 2562

820

Meet Stars of German Machine Tool at METALEX / พบไฮไลท์แห่งเครื่องจักรกลโลหะการเยอรมนีที่เมทัลเล็กซ์

Meet Stars of German Machine Tool at METALEX / พบไฮไลท์แห่งเครื่องจักรกลโลหะการเยอรมนีที่เมทัลเล็กซ์