การสื่อสารความเร็วสูงบนเทคโนโลยีปัจจุบัน เข้ามาปฏิรูปประเทศไทยในหลายด้าน เกิดการพัฒนาในเชิงบวกหลายรูปแบบ การเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลไปยังทุกๆอุตสาหกรรม

ดังนั้นคงมิอาจปฏิเสธ ได้ว่า "ข้อมูลข่าวสาร" มีความสำคัญ ค่อนข้างสูงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในโลกยุคใหม่ และนับวันก็จะทวีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในหลายมิติ ไม่จะเป็น มิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมไปถึง มิติย่อยในเชิงธุรกิจ ซึ่งนอกจากข้อมูลข่าวสารจะเข้ามามีส่วนในการกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว การเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และฉับไว ก็ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหลายที่วางไว้ได้

Thailand Directory (TH Directory) รวบรวมข้อมูลธุรกิจ ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมด้วยฐานข้อมูลลูกค้าที่ครบครัน พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวในการดำเนินธุรกิจในทุกระดับ นอกจากนี้ยังช่วยตอบสนองธุรกิจได้หลากหลายความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการหา Business Partners รายใหม่ๆ หรือการหา Stratrgic Partners ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น ผ่านฐานข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน Thailand Directory

จากประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ทำให้ Thailand Directory มีความโดดเด่น แตกต่างจากสื่ออื่นๆ ทั้งด้วยมาตรฐานในการรวบรวมฐานข้อมูล และด้วยความชัดเจนในการจัดแบ่งหมวดธุรกิจ ที่แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจหลัก นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทาง www.thdirectory.com หรือในรูปแบบ E-Book ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มีการจัดทำขึ้นถึง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ควบคู่ไปกับการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรของท่าน ด้วยการบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์รองรับ Mobile Friendly พร้อมโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าแรกผ่านการสร้างคำค้นหาในกระบวนการทำ SEO และการทำการตลาดบน Facebook เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการใหม่ นำเสนอข้อมูลองค์กร โดยบริการ โพสโฆษณาในเพจ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ บนเพจ Thailand Directory ตลอดจนสร้าง Brand Loyalty กับ เทคโนโลยี AR เปิดมิติใหม่ของภาพโฆษณา ปลุกภาพโฆษณาธรรมดาให้มีชีวิต เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการ

ด้วยความทุ่มเทและความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้วันนี้ เราเชื่อมั่นว่า Thailand Directory จะมีส่วนช่วยในการต่อเติมศักยภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การพัฒนาโดยไร้ขอบเขตจำกัดต่อไป



In the paradigm shift to high speed communication technology of today's information world, information is increasingly important to everyone's life. It significantly involves in multi-dimensions such as economics, society, politics, and cultures. All companies use information for their business strategic planning in order to keep pace with changing environment and stay competitive in the industry. Therefore information is deemed essential to all businesses in order to achive their ultimate goals.

Thailand Directory (TH Directory) covers all Thailand industrial sectors. It provides information in response to all levels of business needs ranging. It is also a good place where you can look for information on strategic partners.

With extensive experience and expertise in this field, Thailand Directory has differentiated itself from the others by having a high standard database system which classifies the provided information into 7 main business categories. Users can conveniently access to the information via its online service at www.thdirectory.com or E-Book, available both in Thai and English.

The simultaneous coperate image with design, develop responsive website (Mobile Friendly) and create keyword for search engine optimization (SEO). Thailand Directory encourage your product and service with marketing facebook and mobile augmented reality technology (AR tecnology) browsers to hit the market.

We believe that with our continued devotion and effort Thailand Directory will help enhance your business potential growth and competitiveness.

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com
icon LINE of Thailand Directory

THAILAND-DIRECTORY © Hunza Co., Ltd. All Rights Reserved. Since 2004 || Privacy Policy

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Soi Lat Phrao 80, Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com
icon LINE of Thailand Directory

THAILAND-DIRECTORY © 2020 Hunza Co., Ltd. All Rights Reserved. || Privacy Policy

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Soi Lat Phrao 80, Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com

THAILAND-DIRECTORY © 2020 Hunza Co., Ltd. All Rights Reserved. || Privacy Policy

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Soi Lat Phrao 80, Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com

THAILAND-DIRECTORY © 2020 Hunza Co., Ltd.

All Rights Reserved. || Privacy Policy