อควาเนติค ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ บจก.
Aquanautic Lighting & Equipment Co., Ltd.

Address : 44 Soi Charoensuk, Rimklongprapa Rd., Bangsue, Bangkok 10800
Tel : 0-2587- 2181, 0-2913-3960, 08-1932-0464
Fax : 0-2587-2182
E-mail : a_light2001@yahoo.com
Website : -
สินค้า และบริการ : รางสายไฟ สเตนเลสสตีลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เคมี, อีเลคโทรนิคส์, ห้อง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
Products & Services : Duratray Cable Basket System