เอ็ม เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
MMT Engineering Co., Ltd.

Address : 1153/38-39 Ladprao 101 Rd., Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel : 0-2187-0263-6
Fax : 0-2187-0262
E-mail : mmt@loxinfo.co.th , marketing@testerthai.com
Website : www.mmtengineering.com , www.testerthai.com, www.phitenthai.com
สินค้า และบริการ : จำหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบทางอุตสาหกรรม และกล้องจุลทรรศน์ เครื่องตัด, เครื่องขัด, เครื่องอัดจับชิ้นงาน, เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบอัลตร้าโซนิค, เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล, โปรไฟล์โปรเจกเตอร์, เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบพกพา, เรซิ่นหล่อจับชิ้นงาน
Products & Services : Control, Measurement & Testing Equipment
รายละเอียดสินค้า และบริการ : จำหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบทางอุตสาหกรรม และกล้องจุลทรรศน์ เครื่องตัด, เครื่องขัด, เครื่องอัดจับชิ้นงาน, เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบอัลตร้าโซนิค, เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล, โปรไฟล์โปรเจกเตอร์, เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบพกพา, เรซิ่นหล่อจับชิ้นงาน, เครื่องเตรียมชิ้นงานสำหรับห้องปฎิบัติการ, ชิ้นทดสอบมาตรฐานสำหรับเครื่องทดสอบความแข็งแรง และหัวทดสอบสำหรับเครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องทดสอบเอนกประสงค์, เครื่องทดสอบการทดแรงบิด, ซอฟท์แวร์, เครื่องวัดความหนาแน่นด้วยคลื่นอัตราโซนิค, วิเครื่องเครื่องจักร และการสั่นสะเทือน, กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา, กล้องจุลทรรศน์วัสดุวิทยา
Products & Services
Details :
The most popular Coating Thickness Gauge, Leeb Hardness Tester, Gas Chromatography, Machine for Metallography and Materials Laboratory, Hardness Tester, Standard Hardness Test Block and Standard Indenter for Hardness Testing Machines, Machine Analyser, Metallurgical, Materials Microscope