แนนเทียร์ บจก.
Nantier Co., Ltd.

Address : 109/58 Moo 2, Bangkunkong, Bangkruay, Nonthaburi 11130
Tel : 0-2432-6957
Fax : 0-2432-6958
E-mail : sales@nantier.com , info@nantier.com
Website : www.nantier.com , www.nantiergroup.com
สินค้า และบริการ : ให้คำปรึกษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับความชื้น, รับออกแบบระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น, ติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น, ท่อลมแอร์ผ้าคุณภาพสูงจากเดนมาร์ก
Products & Services : Answer all questions related to humidity problem, Design air conditioning with humidity control systems, Install air conditioning with humidity control systems, FabricAir from Denmark