ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.
UK Engineering & Supply Co., Ltd.

Address : 23 Moo 9, Sukpayul Rd., Napa, Muang, Chonburi 20000
Tel : 0-3811-3167
Fax : 0-3844-1828
E-mail : marketing@ukengineering.co.th
Website : www.uk-engineer.com
สินค้า และบริการ : รับออกแบบ ผลิต ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม
Products & Services : Design, Manufacturing Industrial Parts
Products & Services
Details :
Spare Part, Jig & Fixture, Tool & Grinding, Facility & Equipment, Mould & Die Making