ยูเนี่ยน แอบเบรซีฟ ซัพพลาย บจก.
Union Abrasive Supply Co., Ltd.

Address : 98/4 Moo 6, Bangmuangmai, Muang, Samutprakarn 10270
Tel : 0-2138-0787-8, 08-2519-2456
Fax : 0-2138-0786
E-mail : unn.abrasive@gmail.com
Website : www.union-abrasive.co.th
สินค้า และบริการ : ผู้ผลิตและนำเข้าวัสดุอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมงานขัดเงาโลหะทุกชนิด
Products & Services : Abrasives Manufacturer & Distributor