พี อาร์ ดี สเตนเลส หจก.
PRD Stainless Ltd., Part.

Address : 80/204-5 Rama 2 Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel : 0-2894-0791, 0-2894-0832, 08-1372-5185
Fax : 0-2894-0832
E-mail : prdstainless@hotmail.com
Website : www.prdstainless.com , www.prd-stainless.com
สินค้า และบริการ : ผู้ผลิต จำหน่าย ประตูสเตนเลส หลังคา ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้สเตนเลส
Products & Services : Manufacturer & Distributor of Stainless Steel Gates, Doors, Roof, Handrails, Tables and Chairs