แบริ่ง ทูโช บจก.
Bearing Tusho Co., Ltd.

Address : 1-7 Zuellig House Building 8 Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 0-2235-3295-8 # 832
Fax : 0-2235-3299
E-mail : bearingtusho@yahoo.co.th
Website : www.bearingtusho.com
สินค้า และบริการ : ผู้แทนจำหน่ายตลับลูกปืน NSK ทุกรุ่นทุกขนาด, จำหน่ายและนำเข้าตลับลูกปืนทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
Products & Services : NSK Bearing & All Brand of Bearing Importer & Distributor