เพิ่มพูนทรัพย์ (1999) เมททอลโปรดักส์ บจก.
Perm Poon Chup (1999) Metal Products Co., Ltd.

Address : 11/1 Moo 1, Noenphra, Muang, Rayong 21000
Tel : 0-3880-8638, 08-4869-2222, 08-4869-3333, 08-9748-5686
Fax : 0-3899-3569
E-mail : perm_poon_sup@hotmail.com
Website : -
สินค้า และบริการ : ผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีท, รับเหมาโครงสร้างทุกชนิด, จำหน่ายเหล็กตัวซีกัลวาไนท์
Products & Services : Metal Sheet, C Galvanize Steel and Construction