วายเอสที ออโตเมชั่น บจก.
YST Automation Co., Ltd.

Address : 75/2 Moo 12, Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel : 0-2316-8472-76
Fax : 0-2316-8420
E-mail : ystautomation@gmail.com
Website : www.ystautomation.com
สินค้า และบริการ : ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เชิงกลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เช่น Ball Bearing, Block Bearing, Linear Guideway, Rod End, Coupling, Profile, Ball Screw เป็นต้น
Products & Services : Ball Bearing, Block Bearing, Linear Guideway, Rod End, Coupling, Ball Screw, Cable Chain and Part of Automation Distributor