พีซเท็กซ์ อินเตอร์เทรด บจก.
Peacetex Intertrade Co., Ltd.

Address : 49/277 Soi Nimitmai 34, Samwatawanork, Khlongsamwa, Bangkok 10510
Tel : 0-2915-7157
Fax : 0-2915-7155
E-mail : info@peacetexintertrade.com , peacetex@truemail.co.th
Website : www.peacetexintertrade.com
สินค้า และบริการ : ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสิ่งทอ อุปกรณ์และอะไหล่สิ่งทอ รวมทั้งเครื่องมือทดสอบ, ตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำความสะอาดโลหะ พลาสติก และอุปกรณ์แม่พิมพ์
Products & Services : Textile Machinery, Textile Accessory & Spare Part, Textile Testing & Laboratory, Textile Finishing Machinery, Cotton Wool Machinery, Nonwoven Accessory, Pinning Product & Perforation Industrial, Industrial Machinery