เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

Technology Instruments Co., Ltd.

549/9 Onnut Rd., Pravet, Pravet, Bangkok 10250
0-2743-8888
0-2743-8880
จำหน่ายเครื่องมือวัด-ควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม พร้อมบริการศูนย์สอบเทียบ
Measuring Equip-Analize & Control
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, ฮีตเตอร์, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, รีเลย์ โซลิดสเตตรีเลย์, Push Buttons, มัลติมิเตอร์, เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, โหลดเซลล์สำหรับชั่งน้ำหนัก, เซนเซอร์, อุปกรณ์ตรวจจับ, สวิตซ์ลำแสงแบบม่าน, ลำแสง, อุปกรณ์วัดระดับ, อุปกรณ์วัดอัตราการไหล, เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า, นาฬิกาตั้งเวลา, เครื่องนับจำนวน, เกจวัดความดัน, เครื่องแปลงความดัน, เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า, PLC, Dupline System, อุปกรณ์ต่อร่วมกับระบบ Profibus
Temperature Probe and Controller, Heater, Temperature Recorder, Relay, Solid Stage Relay, Push Buttons, Meter, Multimeter, Load Cell, Sensor, Motion Detector, Security System, Transmitter, Digital Counter, Digital Time Switch, Pressure Gauge and Transducer, Power Analyzer, PLC/Touch Screen, Dupline System, Profibus

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com
icon LINE of Thailand Directory

THAILAND-DIRECTORY © Hunza Co., Ltd. All Rights Reserved. Since 2004 || Privacy Policy

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Soi Lat Phrao 80, Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com
icon LINE of Thailand Directory

THAILAND-DIRECTORY © 2020 Hunza Co., Ltd. All Rights Reserved. || Privacy Policy

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Soi Lat Phrao 80, Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com

THAILAND-DIRECTORY © 2020 Hunza Co., Ltd. All Rights Reserved. || Privacy Policy

THAILAND DIRECTORY

icon location Thailand Directory
171/48 Soi Lat Phrao 80, Lat Phrao Rd., Wang Thong Lang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310, Thailand
icon telephone number Thailand Directory
(66) 0-2995-3100-1
icon fax Thailand Directory
(66) 0-2995-3102
icon e-mail Thailand Directory
service@THdirectory.com

THAILAND-DIRECTORY © 2020 Hunza Co., Ltd.

All Rights Reserved. || Privacy Policy